wydłużyć się


wydłużyć się
Twarz się komuś wydłuża zob. twarz 9.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wydłużyć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. wydłużać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wydłużać się – wydłużyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} stawać się dłuższym w czasie lub w przestrzeni : {{/stl 7}}{{stl 10}}Z powodu objazdu trasa wydłużyła się. Wydłuża się czas ludzkiego życia.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}twarz wydłuża się – wydłużyła się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wydłużyć — dk VIb, wydłużyćżę, wydłużyćżysz, wydłużyćdłuż, wydłużyćżył, wydłużyćżony wydłużać ndk I, wydłużyćam, wydłużyćasz, wydłużyćają, wydłużyćaj, wydłużyćał, wydłużyćany «uczynić długim, dłuższym (w czasie lub przestrzeni); wyciągnąć wzdłuż,… …   Słownik języka polskiego

  • rozciągnąć — dk Va, rozciągnąćnę, rozciągnąćniesz, rozciągnąćnij, rozciągnąćnął, rozciągnąćnęła, rozciągnąćnęli, rozciągnąćnięty, rozciągnąćnąwszy rozciągać ndk I, rozciągnąćam, rozciągnąćasz, rozciągnąćają, rozciągnąćaj, rozciągnąćał, rozciągnąćany 1.… …   Słownik języka polskiego

  • przeciągnąć — dk Va, przeciągnąćnę, przeciągnąćniesz, przeciągnąćnij, przeciągnąćnął, przeciągnąćnęła, przeciągnąćnęli, przeciągnąćnięty, przeciągnąćnąwszy przeciągać ndk I, przeciągnąćam, przeciągnąćasz, przeciągnąćają, przeciągnąćaj, przeciągnąćał,… …   Słownik języka polskiego

  • wydłużać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wydłużaćam, wydłużaća, wydłużaćają, wydłużaćany {{/stl 8}}– wydłużyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, wydłużaćżę, wydłużaćży, wydłużaćżony {{/stl 8}}{{stl 7}} sprawiać, że coś staje się dłuższe zarówno w czasie, jak …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krok — 1. Ani na krok «wcale, w ogóle, ani trochę, ani na chwilę»: Tymczasem nie jej, która cię porzuciła, ale mnie jesteś winien wdzięczność i przywiązanie. Mnie, który się tobą opiekował przez całe życie, nie odstąpił cię ani na krok, zapewnił ci… …   Słownik frazeologiczny

  • wyciągnąć — dk Va, wyciągnąćnę, wyciągnąćniesz, wyciągnąćnij, wyciągnąćnął, wyciągnąćnęła, wyciągnąćnęli, wyciągnąćnięty, wyciągnąćnąwszy wyciągać ndk I, wyciągnąćam, wyciągnąćasz, wyciągnąćają, wyciągnąćaj, wyciągnąćał, wyciągnąćany 1. «ciągnąc wyjąć,… …   Słownik języka polskiego

  • porozciągać — dk I, porozciągaćam, porozciągaćasz, porozciągaćają, porozciągaćaj, porozciągaćał, porozciągaćany 1. «rozpostrzeć, rozłożyć większą liczbę czegoś; ciągnąc porozkładać» Porozciągać chodniki na podłodze. 2. «rozszerzyć lub wydłużyć wiele czegoś… …   Słownik języka polskiego

  • rozsunąć — dk Vb, rozsunąćnę, rozsunąćniesz, rozsunąćsuń, rozsunąćnął, rozsunąćnęła, rozsunąćnęli, rozsunąćnięty, rozsunąćnąwszy rozsuwać ndk I, rozsunąćam, rozsunąćasz, rozsunąćają, rozsunąćaj, rozsunąćał, rozsunąćany 1. «odsuwając rozdzielić, rozłączyć… …   Słownik języka polskiego